Ritam Zdravlja

O NAMA

Udruženje Ritam Zdravlja osnovano je 2010. godine od strane mladih aktivnih ljudi čiji je osnovni cilj unapređenje kvaliteta života stanovništva. Aktivisti Ritma zdravlja su mladi, ali i oni malo stariji, stručnjaci u različitim oblastima, kao i volonteri, koji svojim aktivnostima i delovanjem unapređuju i doprinose realizaciji glavnih delatnosti udruženja.

Od svog osnivanja, udruženje Ritam zdravlja neguje partnerski odnos sa drugim zainteresovanim stranama, pojedincima, institucijama i donatorima. U dosadšnjem radu udruženje ima iza sebe brojne domaće i međunarodne projekte podržane kako od strane domaćih, tako  i stranih relevantni institucija. Profesionalan odnos prema preuzetim obavezama i efikasno upravljanje raspoloživim resursima dovelo je do prepoznavanja Ritma zdravlja kao organizacije koja svoje principe i vrednosti pretvara u konkretne aktivnosti i programe, ispunjavajući tako misiji koju je sebi postavila i dajući doprinos ostvarenju vizije društva u kojem želi da funkcioniše.

Glavne delatnosti udruženja:

  • Aktivna edukacija stanovništva o svrsishodnosti i načinima unapređenja sopstvenog i javnog zdravlja kroz primenu postulata o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnostima, higijene i suzbijanja hroničnih nezaraznih bolesti
  • Podizanje svesti građana o odgovornosti za stanje životne i radne sredine implementacijom aktivnosti, projekata i programa koji to stanje poboljšavaju
  • Promovisanje mladih u nosioce društvenih dešavanja i promena, jačanjem njihovih kapaciteta na svim poljima
  • Korišćenje savremenih načina komunikacije u svrhe povezivanja, edukacije i informisanja ciljnih populacija
  • Uspostavljanje prakse javnog zagovaranja, efikasnog komuniciranja i legalnih kanala putem kojih se utiče na javno mnjenje