Ritam Zdravlja

PROJEKTI

“Hajmo na piknik”

Udruženje Ritam Zdravlja u naredne tri godine sprovešće projekat “Hajmo na piknik” koji se bavi promovisanjem zdravih stilova života i zelenih površina kao mesta od velikog značaja za lokalno stanovništvo. “Hajdemo na piknik” predstavlja deo krovnog projekta “Novi Sad – Evropska prestonica mladih 2019. godine”čiji je nosilac Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope–OPENS” (https://opens2019.rs). Krovni projekat označen je kao projekat od nacionalnog značaja i značaja za Grad Novi Sad i finansira/sufinansira se iz budžeta Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Grada Novog Sada.

Projekat “Hajmo na piknik” je edukativnog karaktera i namenjen je našim mladim sugrađanima uzrasta od 15 do 19 godina. Cilj projekta je promovisanje zdravih stilova života i ukazivanja na važnost očuvanja zelenih površina (parkova) u Gradu kao mesta od velike važnosti za stanovnike.  U okviru projekta organizovaće se piknici u gradskim parkovima, kroz interaktivne aktivnosti (radionice) podeljene u četiri oblasti i to: Važnost i očuvanje zelenih površina, Fizička aktivnost i zdravlje, Pravilna i zdrava ishrana, Organska proizvodnja i izbor namirnica. Kroz radionice mladi će se informisati o značaju parkova za kvalitet života u sredinama u kojima žive, naučiti kako da samostalno pripremaju zdrave obroke, kako se uzgaja organska hrana, kao i da uživaju u različitim fizičkim aktivnostima i shvate njenu važnost za očuvanje zdravlja.
U okviru aktivnosti koje podrazumevaju pripremu zdravih i ukusnih obroka, nastao je kuvar Hajmo na piknik, koji možete skinuti ovde.

Kroz tri godine, mladi sa teritorije grada Novog Sada i prigradskih naselja biće informisani o projektu i aktivnostima. Kroz mnogobrojne radionice koje će se realizovati tokom prve godine projekta očekuje se učestvovaće oko 4.000 mladih, dok će oko 6.000 mladih direktno biti upoznati sa aktivnostima projekta. Projektnim aktivnostima mogu se priključiti svi mladi od 15 do 19 godina zainteresovani za aktivno učestvovanje i sticanje novih znanja.

“When We Play We Do Not Hate! Combating Hate Speech Through Sport”

Međunarodna omladinska razmena u organizaciji Udrženja Ritma zdravlja imala je za cilj da mlade iz Portugala, Litvanije, Rumunije, Makedonije i Srbije aktivno uključi u organizovanje i sprovođenje aktivnosti koje doprinose sprečavanju pojave govora mržnje i koje doprinose stvarnju sportskog duha i fizičke aktivnosti kao vida kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kod mladih. 30 mladih iz zemalja učesnica imali su da tokom 10 dana, provedenih na planini Rudnik, osmisle i razviju igre i aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva projekta, a nakon povratka u svoje sredine da ih promovišu i sprovedu među vršnjacima.

Rezultate njihove saradnje možete pročitati u prirčniku “Sport kao alat za borbu protiv govora mržnje” koji možete preuzeti na ovom linku.

 “Seeds for sustainable development “

Međunarodni omladinski projekat imao je za cilj da rzvije kapacitete omladinskih udruženja i udruženja za mlade iz Rumunije, Portugala, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, za aktivno uključivanje u promociju i javno zagovaranje UN ciljeva održivog razvoja. Projekat se sastojao od tri velike aktivnosti i mnoštva manjih u zemljama učesnicama projekta, koje su sprovodili mladi i omladinski radnici. Tokom 2016. godine u Srbiji su organizovani: međunarodni trening za 25 omladinskih radnika, međunarodna omladinska razmena za 42 mlade osobe i studijska poseta sa praktičnim praćenjem aktivnosti za lidere iz organizacija učesnica u projektu. Zahvaljujući lokalnoj podršci u sklopu projekta objavljena je i publikacija na srpskom i engleskom jeziku “Seeds for sustainable development” posvećena mladima i UN globalnim ciljevima održivog razvoja.

“Kultura življenja”

Zahvaljujući svom uspehu, projekat je od 2015 godine prerastao u redovan program udruženja. Osnovni cilj projekta je da podigne nivo svesti novosađana i novosađanki o odgovornom i prikladnom ponašanju prema životnoj sredini, kao i da pojasni njenu vezu sa našim zdravljem i zdravim stilovima života, zatim prikaže primere dobre prakse sugrađana i time motiviše ostale da ulože dodatni napor za očuvanje i zaštitu životne sredine i zdravlja, kako bi Novi Sad bio lepše, zdravvije, kulturnije i prijatnije mesto za život. Tokom tri godine realizacije aktivnosti programa u projektu je učestvovalo preko 5 000 ljudi koji su posetili aktivnosti realizovane u Katoličkoj porti grada. Tokom aktivnosti učesnicima je kroz praktične primere, predstavljena direktana korelacija između zdrave životne sredine i njenog očuvanja sa jedne strane i zdravlja i zdravih stilova života sa druge strane.